1 tuần trước

Nội dung + Đất nằm ngay thị trấn Chợ Lầu đầy tiềm năng phát triển + Mặt tiền đường đất thuận tiện di chuyển + Đầu tư đón đầu cơ sở hạ tầng + Đón đầu những dự án phát triển của nhà nước tại Bắc Bình nhằm thu hút dân cư về phát triển...

1 tuần trước

Nội dung + Đất nằm ngay thị trấn Chợ Lầu đầy tiềm năng phát triển + Mặt tiền đường đất thuận tiện di chuyển + Đầu tư đón đầu cơ sở hạ tầng + Đón đầu những dự án phát triển của nhà nước tại Bắc Bình nhằm thu hút dân cư về phát triển...

1 tuần trước

Nội dung + Đầu tư đón đầu cơ sở hạ tầng + Đón đầu những dự án phát triển của nhà nước tại Bắc Bình nhằm thu hút dân cư về phát triển kinh tế địa phương: nông nghiệp công nghệ cao, điện gió, khu đô thị mới Bắc Bình… + Đưa sân bay Phan...

1 tuần trước

Nội dung + Đầu tư đón đầu cơ sở hạ tầng đang phát triển ở Bắc Bình, Bình Thuận + Đón đầu những dự án phát triển nhằm thu hút dân cư về phát triển kinh tế địa phương: khu đô thị mới Bắc Bình. dự án nông nghiệp công nghệ cao, dự án điện...

1 tuần trước

Nội dung + Đón đầu cơ sở hạ tầng + Đón đầu dự án phát triển của nhà nước + Đầu tư canh tác, khai thác, cải tạo lại đất để được giá tốt hơn

1 tuần trước

Nội dung + Đất trồng cây hàng năm + Đón đầu cơ sở hạ tầng + Đón đầu những dự án phát triển của nhà nước + Đầu tư canh tác, khai thác, cải tạo lại đất để có giá tốt

1 tuần trước

Nội dung + Đón đầu cơ sở hạ tầng + Đón đầu dự án của nhà nước phát triển kinh tế Bình Thuận cũng như tại Bắc Bình + Đầu tư canh tác, khai thác, cải tạo đất để được giá tốt

1 tuần trước

Nội dung + Đón đầu cơ sở hạ tầng + Đón đầu những dự án phát triển của nhà nước + Đầu tư canh tác, khai thác, cải tạo lại đất + Sân bay Phan Thiết được đưa vào khai thác, cao tốc Bắc – Nam đang khởi công, cao tốc Dầu Giây – Phan...

1 tuần trước

Nội dung + Đón đầu cơ sở hạ tầng + Đón đầu những dự án phát triển của nhà nước + Đầu tư canh tác, khai thác, cải tạo lại đất + Sân bay Phan Thiết được đưa vào khai thác, cao tốc Bắc – Nam đang khởi công, cao tốc Dầu Giây – Phan...

1 tuần trước

Nội dung + Đầu tư đón đầu cơ sở hạ tầng + Đón đầu những dự án phát triển của nhà nước được triển khai tại huyện Bắc Bình + Đầu tư canh tác, khai thác, cải tạo lại đất đẹp hơn để được giá tốt hơn

1 tuần trước

Nội dung + Đất trồng cây hàng năm + Đầu tư đón đầu cơ sở hạ tầng + Đón đầu những dự án phát triển của nhà nước nhằm thu hút dân cư về phát triển kinh tế địa phương + Dự án nông nghiệp công nghệ cao, điện gió + Cao tốc Bắc –...

1 tuần trước

Nội dung + Đất trồng cây lâu năm tiềm năng tăng trưởng + Mặt tiền đường đất + Gần cao tốc đang hình thành + Đầu tư đón đầu cơ sở hạ tầng + Đón đầu những dự án phát triển của nhà nước nhằm phát triển kinh tế địa phương

1 tuần trước

Nội dung + Đất trồng cây hàng năm + Gần kênh nước, view sông tiềm năng + Nở hậu, đẹp + Đón đầu cơ sở hạ tầng

1 tuần trước

Nội dung + Đất trồng cây hàng năm + Gần tuyến đường liên huyện + Đầu tư đón đầu cơ sở hạ tầng + Đầu tư khai thác, canh tác, cải tạo lại đất đẹp hơn giá tốt hơn

1 tuần trước

Nội dung + Đất trồng cây hàng năm + Nở hậu, đẹp + Ngay thị trấn Chợ Lầu gần dân cư đầy tiềm năng + Mặt tiền đường