Nhượng lại cửa hàng giặt là

70,000,000 VNĐ

65432

Mã bất động sản

Mô tả

Nội dung

Cửa hàng giặt tại Nghi Tàm mở từ năm 2018. Hiện tại do không có người quản lý nên muốn nhượng lại cho những ai đang cần. Khách hàng ổn định.

Địa chỉ

Địa chỉ : Hà Nội -Quận Tây Hồ
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Quận/ Huyện: Hà Nội
Mở trên Google Maps
  • Mã bất động sản 65432
  • Giá 70,000,000 VNĐ
  • Loại bất động sản CỬA HÀNG

Liên hệ

TIN NHÀ ĐẤT LIÊN QUAN